aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły podstawowe w Polsce

Województwa Szkoły podstawowe dolnośląskie Szkoły podstawowe kujawsko-pomorskie Szkoły podstawowe lubelskie Szkoły podstawowe lubuskie Szkoły podstawowe łódzkie Szkoły podstawowe małopolskie Szkoły podstawowe mazowieckie Szkoły podstawowe opolskie Szkoły podstawowe podkarpackie Szkoły podstawowe podlaskie Szkoły podstawowe pomorskie Szkoły podstawowe śląskie Szkoły podstawowe świętokrzyskie Szkoły podstawowe warmińsko-mazurskie Szkoły podstawowe wielkopolskie Szkoły podstawowe zachodniopomorskie
W roku szkolnym 2020/21 liczba szkół podstawowych wyniosła 14,2 tys. placówek. Uczyło się w nich 3,1 mln uczniów (o blisko 1% więcej niż przed rokiem). Szkoły publiczne stanowiły 89,3% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2020/21 działało 78 szkół podstawowych dla dorosłych (o 28 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których uczyło się 2,5 tys. uczniów. 50,0% szkół podstawowych dla dorosłych było prowadzonych przez jednostki sektora publicznego. W roku szkolnym 2019/20 szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych) ukończyło łącznie 340,3 tys. absolwentów, w tym 99,6% to absolwenci szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. 

W roku szkolnym 2020/21 nie funkcjonowały już gimnazja, wygaszone i zlikwidowane na skutek reformy systemu edukacji wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Odnotowano jedynie 235 absolwentów gimnazjów dla dorosłych z roku szkolnego 2019/20 (58,7% stanowili absolwenci szkół publicznych).
Polityka Prywatności