aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły podstawowe w Polsce

Województwa Szkoły podstawowe dolnośląskie Szkoły podstawowe kujawsko-pomorskie Szkoły podstawowe lubelskie Szkoły podstawowe lubuskie Szkoły podstawowe łódzkie Szkoły podstawowe małopolskie Szkoły podstawowe mazowieckie Szkoły podstawowe opolskie Szkoły podstawowe podkarpackie Szkoły podstawowe podlaskie Szkoły podstawowe pomorskie Szkoły podstawowe śląskie Szkoły podstawowe świętokrzyskie Szkoły podstawowe warmińsko-mazurskie Szkoły podstawowe wielkopolskie Szkoły podstawowe zachodniopomorskie

Rok szkolny 2022/2023

Liczba szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze szkołami specjalnymi) wyniosła 14,1 tys. placówek. Uczyło się w nich 3,1 mln uczniów (analogicznie jak przed rokiem). Szkoły publiczne stanowiły 88,8% szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. 
W roku szkolnym 2022/23 działało 47 szkół podstawowych dla dorosłych (o 14 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których uczyło się 1,2 tys. uczniów. Jednostki sektora publicznego prowadziły 70,2% szkół podstawowych dla dorosłych. W roku szkolnym 2021/22 wszystkie szkoły podstawowe (dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych) ukończyło łącznie 503,4 tys. absolwentów.
OGÓŁEM 14120
Dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) 13122
w tym:
Filialne 186
Ogólnokształcące artystyczne 55
Specjalne 951
Dla dorosłych 47
Polityka Prywatności